85/117 22.11.09 17:42 090608-9202 - An der E6 bei Rognan